ROT-avdrag vid fönsterbyte

rotavdragROT-avdraget, som är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad, är ett sätt för dig att göra din renovering billigare. En mängd olika hantverkararbeten blir med ROT avdragsgilla, vilket betyder att du kommer att få dra av arbetskostnad. Kostnaden för arbetet blir då enbart hälften av vad det egentligen är. En hantverkare som installerar fönster åt dig täcks av detta avdrag, men det är enbart hantverkarens lön som kommer att dras av. Material kommer aldrig att vara giltiga ROT-avdrag. Det betyder alltså att det som egentligen kommer att kosta mest i ditt fönsterbyte, fönstren, inte blir billigare, men genom att hantverkaren blir billigare kommer du fortfarande att kunna spara en ganska fin slant. Ett ROT-avdrag sker oftast per automatik från firman i fråga, om dessa har F-skattsedel, vilket i sin tur innebär att du inte kommer att behöva bekymra dig om att själv skicka i de uppgifterna till skatteverket.

Vad är det för regler som gäller?
Det finns en gräns för ROT-avdraget. 50 000 kronor är maximalt den summa som du kan dra av per person och år, vilket innebär att man inte kan dra av hur mycket som helst. Det kommer också med en hel del krav. Ett av dem är att det är du som ska vara ägare till bostaden som ska renoveras, vilket i sin tur betyder att hyresrätter inte räknas in i ROT-avdraget. Bostadsrätter är även det ett gissel beträffade ROT-avdrag, speciellt när det kommer till ett fönsterbyte. Ett fönsterbyte räknas som ett fasadbygge och det har du som boende i en bostadsrätt inte beslutanderätt i, det är föreningen som har hand om det, vilket betyder att det inte går att få ROT-avdrag i det läget. Det finns dessutom en gräns för nybyggda hus. Först efter fem år efter bygget kan man utnyttja ROT-avdraget. I grund och botten är det enbart privatpersoner som kan använda sig av detta och arbetet måste också utföras av en certifierad firma, alltså inte av dig själv eller av någon närstående.

Hur fungerar avdraget?
Det har varit mycket krångel kring detta men nu är det bestämt att ROT-avdraget ska gå in direkt när man beställer tjänsten. Dock är bara avdraget preliminärt, vilket betyder att det kan komma tillbaka om det visar sig att du har överskridit din maxgräns. Maxgränsen kan också skilja från person till person, vilket betyder att det nödvändigtvis inte kommer röra sig om 50 000, utan det kan vara mindre. För att ROT-avdraget ska gå in automatiskt måste också anlitad firma ha F-skattsedel och det har det stora majoriteten av dagens företag.