Välkommen

Ett fönsterbyte skulle många hushåll i Sverige tjäna på att göra. Det finns flera anledningar till att det är så och här kommer ni att få reda på alla de orsaker som gör att ni verkligen borde se över hur er fönstersituation ser ut. Det är vanligt att människor drar dig för att göra nödvändiga och effektiva renoveringar på sitt hus och det beror oftast på att det kommer att kosta mycket. Just kostnaden för ett fönsterbyte är något som du verkligen inte behöver oroa dig för, för i jämförelse med andra renoveringar så är det rent av billigt. Stegen som idag tas av svenskar mot att ha ett uppvärmningssystem som är mer effektivt är många, men man tänker inte på relevansen av att ha bra fönster. Faktum är att bra fönster är precis lika viktigt som ett bra uppvärmningssätt, eftersom att det kommer att göra att omkostnaderna för uppvärmningen blir än mindre.

Sänk dina värmekostnader än mer
Det är en mycket positiv utveckling som vi ser i Sverige just nu. Viljan att skaffa bättre och mer energisnåla uppvärmningsalternativ har nog aldrig varit större. Det som är mest populärt att installera är bergvärme, och det är fullt förståeligt varför det är så med tanke på den effekt som det ger. Men en bra energikälla är verkligen inte allt. Det kommer såklart att göra effekt men vill man verkligen sänka sina uppvärmningskostnader till det minimala så är det nödvändigt att se över vilka fönster man har. För att bergvärmen, eller annan energikälla, ska på ett bra sätt kunna sörja för husets uppvärmning så kommer du att behöva fönster som håller för trycket. Fönstren är nämligen den del av huset som är en av de allra värsta när det kommer till värmeläckage. Det är med andra ord viktigt att ha fönster med så lågt U-värde som möjligt för att huset ska hålla tätt på ett bra och förtjänstfullt sätt.

Vikten av att veta U-värdet
När man tittar på hur väl isolerade fönster är så bedömer man resultatet efter en skala som mäts i U-värde. Det är inte glaset i sig som bedöms utan snarare karmen och hela fönstret i färdig konstruktion. Som vi redan har varit inne på är ett lågt U-värde att föredra och ju lägre det har, desto tätare är det. Fönster med lågt U-värde är inte heller speciellt dyra, och sjunker fortfarande i pris, vilket betyder att det faktiskt kan kosta ganska lite att få riktigt bra och täta fönster. Ett U-värde att förhålla sig till är 1,0 eller strax under, som är ett väldigt bra värde. En nolla innebär att fönstret inte släpper igenom något alls och det är omöjligt, till och med för vilken isolering som helst.

Effekten är faktiskt överraskande stor
Det kan tyckas märkligt att en sådan ganska liten och billig renovering faktiskt kan göra så mycket för hushållets uppvärmning, men så är fallet. Visserligen skiljer det sig mycket beroende på hur gamla fönster du för närvarande har, men du kommet i vilket fall att märka en mer eller mindre tydlig effekt på ett byte till fönster med bra isoleringsförmåga. Det är med andra ord givet att du kommer att spara pengar på ett fönsterbyte, precis som du gör när du byter till en mer energismart värmekälla, skillnaden är bara att det kostar dig betydligt mindre och du gör samtidigt en bra insats för miljön då du inte förbrukar lika mycket energi.

Det finns som sagt väldigt många goda anledningar att inte förhala längre, ett fönsterbyte i din bostad kommer enbart vara av godo. Givetvis är det inte gratis, det kommer naturligtvis att kosta med både fönster och montering, men faktum är att kostnaden är försvinnande liten med tanke på vad mycket du kommer att tjäna i det långa loppet på bytet. Det är dessutom en ytterligare faktor till att värdet på din bostad kommer att stiga, för energisnåla fönster är en av många önskvärda aspekter som husspekulanter letar efter.